Logística Inversa

  • GESTIÓ DE DEVOLUCIONS A TRAVÉS DEL NOSTRE PORTAL

  • CONSOLIDACIÓ DE DEVOLUCIONS PER PAÍS PER RACIONALITZAR COSTOS DE RETORN

  • GESTIÓ DE REEMBOSSAMENTS I PROCESSOS DE RE-OPERACIÓ EN ORIGEN O EN DESTÍ

  • TRANSPORT I CONSOLIDACIÓ DEVOLUCIONS

  • TRANSFERÈNCIES DE INVENTARI STORE TO STORE (ENTRE BOTIGUES)

  • SOLUCIONS "DROP OFF" PER FACILITAR EL PROCÉS DE DEVOLUCIÓ DELS SEUS CLIENTS

  • TRACE & TRACK PER TOTES LES SEVES DEVOLUCIONS